A szakma csata mezejének dandártábornoka

április 07, 2011

Húsz év tapasztalata alapján arra gyanakszunk, hogy azért nem lehet a hazai turizmus marketingjét, a magyar arculatot, a magyar márkát létrehozni, mert ez egy sikeres jelenlétet teremt országunknak a világ felé. Vagy szakértő irányítással megerősíteni a hazai vendéglátást, gasztronómiát, mert akkor megerősítjük a hazai gazdát is, aki így megél földjéből és nem akarja eladni azt. Akkor pedig megnehezül a gyarmatosítás, mert a világ számára egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy jé, még mindig van itt egy Magyarország,  aki élni akar és tudna is, ha hagynák és végre választott vezetőink megértenék - vagy nagyon is értik- hogy a hazaszerető szakértelmet  semmi nem helyettesíti! - Károvits Tamás

Kapcsolódó cikk: Két macskám van és dohányzom.


Szakértelem folyamatos ellenzékben! /2011-04-06/

   1990-óta minden kormányunktól azt hallottuk, hogy a turizmus – vendéglátás húzó ágazat és komoly munkahelyteremtő tényező. Ezért minden alkalommal elkezdtünk dolgozni és letettük javaslatainkat az éppen aktuális szakmai pozíciónkból. Haladva az időben, már csak elővettük ismételten anyagainkat, hiszen ezekből húsz év alatt semmit nem valósított meg  irányításunk! A hazai gasztronómiával és közkedvelt magyar ízeinkkel, élelmiszereinkkel lassan csak kiállításokon találkozunk, mert üzlethálózatainkba nem árulják a valódi magyar termékeket! Így ma is az alapok lerakásánál tartanánk, ha elkezdhetnénk!

   Az igazi szakértelem nem hitt abban, hogy a verseny szabályoz, a mindent privatizálni elméletben, az áldásos beruházók mára nyilvánvalóvá vált hamisságában, a mérhetetlen közpénzből való visszanemtérítendő támogatások eredményességében - főleg látva annak alanyait - hiszen ismerte a valódi szociális piacgazdaság feltételrendszerét és törvényeit, melyek itt valahogy sehogy sem akarnak megszületni! Rablásnak értékelte, hogy a köztulajdon felszámolásából pont a köz nem részesül!

Azt kérdezte tőlem egy komoly irányításban lévő vezetőnk: Honnan tudjuk ki a jó szakember?  A világban ezt a szakmai önéletrajzból, dokumentált eredményekből, betöltött szakmai pozíciókból, publikációkból állapítják meg. Egy valódi eredményorientált gazdaságban a párthűség nem tényező! Nálunk ezt nem tudják kérdeztem naivan!?. Választ nem kaptam! Kiss Dénes kiváló nyelvészünk szavaival élve: „Olyan ez mint amikor vakok tanítják a festészetet vagy legalábbis színvakok.” Ezért aztán folyamatosan „megbízható” pártkomiszárok kerültek az ágazat vezetésébe - akik szakmánkban soha nem dolgoztak -továbbá azok a „megbízható  szakemberek” akik több évtizede eredménytelenségükkel bizonyítják,hogy nem képesek ágazatunk irányítására. Örök pozíciójukat annak köszönhetik, hogy besimulnak minden kurzus elvárásaiba, saját karrierjüket építik és lelkiismeretlenül nem törődnek a rájuk bízott ország és emberek sorsával, boldogulásával! Visszaköszönnek, hol érdekképviseletek vezetőiként, hol regionális turisztikai bizottságok élén, hol tanácsadóként, hol igazgatótanácsokban, felügyelőbizottságokban, hol képviselőként, hol véletlenül visszanemtérítendő állami kölcsön nyerteseiként, mint likvid verseny hirdetők! Munkájuk több évtizedes eredményeként szakmánk teljes válságát éljük, de országunkról is elmondhatjuk ugyanezt! Mi kell még, hogy feltegyük a kérdést: Mit csináltak eddig! Ebből a „szakértelemből” elég!

A szakmai javaslatokban visszatérően dokumentált hiányosságok következményeit mára teljesen alátámasztja a felszámolt hazai gazdaságunk állapota, a magyar ember, vállalkozó, gazda elnyomorodása és gyarmati sorsa!

Nézzünk egykét ilyen hiányosságot:

- a hivatásos érdekegyeztetés törvénye!
- jogfosztott érdekképviseletek, kamarák látszatvezetőkkel!
- turizmus törvény, ágazati stratégia!
- negatív mutatók özönének éveken keresztüli figyelmen kívül hagyása!
- ÁFA kérdés!
- Magyar arculat, Márka kiépítése!
- a vendéglátás és gasztronómia irányításának mára elgondolkoztató, bűnös elhanyagolásának miértje, előrebocsátva azt, hogy a vendéglátás a turizmus bevételének legnagyobb részét adja!
- a magyar gazda termékei részére áruház nyitása! /adalék az előbbi elgondolkozáshoz/
- magyar bank létrehozása a hazai emberek, vállalkozók kizsákmányolásának megakadályozása érdekében stb. stb.!

     Egyedüliként az egyre gyengülő teljesítményű ágazatunkban a MATUR /turisztikai egyesület/ budapesti tagozata - kamarák, érdekképviseletek, szakmai szervezetek és az ágazati bizottság hallgatása ellenére - nyolc szakmai állásfoglalást tett közzé  az elmúlt évek folyamán a sürgős teendőkről. Egy egészséges gazdaságban erre felkapná fejét a sajtó, Tv! Nálunk hallgat, ugyanakkor zúdítja ránk az ágazat negatív híreit és a hozzánemértők nyilatkozatait!

Az állásfoglalások még időbeni megállapításait az ágazat gazdasági és szakmai csőderedményei sajnos egyre inkább fényesen igazolják. Jellemzően ezeket az állásfoglalásokat „jobboldali szakmai véleményként” kommentálták eddig a csőderedményt produkálók és kiszolgálóik! Mi kell még, hogy feltegyük a kérdést és kijelentsük: Mit csináltak eddig? Számoljanak el! Ebből elég volt!

   A MATUR budapesti tagozatának elnöksége átadta Budapestre vonatkozó turisztikai javaslatát az akkor még nem vezető pozícióban lévő jelenlegi budapesti vezetésnek, melyet programjukban fel is használtak. Azóta nem találkoztunk, nem hívnak meg minket még az általuk szervezett szakmai összejövetelekre sem! Felkerestük javaslatainkkal az új kialakulóban lévő irányítást is, akik közölték is velünk, hogy eddig ezen a területen nem dolgoztak! Hiába! Tudni kell, hogy ebben a MATUR  tagozatban csak valódi szakmai képzettséggel bíró szakemberek dolgoznak, akik több évtizedes szakmai gyakorlattal szaktudással és eredményeikkel is igazolják felkészültségüket! /idegenvezetők, utazási iroda vezetők, külképviselők, vendéglősök, szakértők, akik közül többen a szakma  felsőfokú oktatásában is részt vesznek stb./ Ezek szerint  a véleményük nem számít, még mindig nem kell! Hát ilyen jól állunk?

Az eddigiek előrebocsátásával idézek a tagozat most közzétett újabb állásfoglalásából. Ebből az olvasó egyértelműen következtethet szakmánk jelenlegi helyzetére is:


   „A  MATUR Budapesti Tagozatának elnöksége változatlanul időszerűnek tartja az általa, a múlt év elején megfogalmazott Matur Budapest 12 pontot tartalmazó dokumentumot, amely a hazai turizmus fejlesztésének kulcskérdéseit foglalja egységbe.
- Megalapozott az igény egy nagy ívű stratégia megfogalmazására. Ez azonban önmagában nem pótolja egy sor aktuális, konkrét kérdésnek és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszernek  a tisztázását, amelyek többek közt a turizmus szabályozóit, vállalkozásainak működését és fennmaradását hivatottak biztosítani.

A helyzet ma úgy áll, hogy a konkrét gazdasági, szabályozási kérdések megnyugtató rendezése, az ágazat kritikus helyzete miatt, sürgetőbb feladat az egyébként szintén fontos stratégia megfogalmazásánál. Ezt erősíti meg egyébként számos EU tagállamnak a válságkövető turizmuspolitikai gyakorlata is.
- Ma, amikor kulcskérdés a gazdaság és ezen belül a turizmus növekedésének beindítása, különösen felértékelődik a turisztikai szakértelem szerepe. Megalapozott szakértelem, sokoldalú, átfogó szakmai gyakorlat nélkül fenntartható növekedés aligha képzelhető el.

 Ezért a turizmusirányítás országos kulcspozícióinak betöltésénél átlátható pályázati rendszer alkalmazását tartjuk kívánatosnak. Az értékelhető turisztikai ismeretekkel, többirányú, hosszabb gyakorlattal, tapasztalatokkal rendelkező, a szakmában ismert és elismert jelöltek kinevezését támogatjuk. Amíg valaki végre átlátja és megtanulja a nélkülözhetetlen alapokat, az tapasztalataink szerint hosszú évekbe telik.
A demonstratív, PR jellegű, tömegrendezvények helyett azonban célszerűbb lenne operatív egyeztetések megtartása minden autentikus szervezettel. Érdemi vita és értékelhető eredmény elsősorban ettől várható.

- Álláspontunk szerint a hazai turizmust reprezentáló, tanácsadó és érdekegyeztető vezető testületek és szervezetek összetételében, tevékenységében is indokolt lenne a szakmai alapon szerveződő új törekvések konzekvenciáinak a megjelenítése.

- Meggyőződésünk, hogy a magyar vendéglátás nemzeti stratégiájának kidolgozása egyértelműen állami feladat. A vendéglátás turizmusunk szerves részét képezi, nem utolsó sorban pedig meghatározó tényező turisztikai és mezőgazdasági bevételeink növelésében. Ezért, ebben az összefüggésben is indokolt lenne a markánsabb állami szerepvállalás!”

   Bizony aggódunk akkor, amikor a fent említett PR jellegű tömegrendezvényen azt halljuk a Szent Koronánktól 200 méterre turizmusunk egyik irányítójától, hogy sajnos nekünk olyan ikonunk nincs mint az Egyesült Államoknak a szabadságszobor. /125 éves./

1996-óta hangoztatjuk, hogy a vendéglátásnak - mára a szállodaiparnak is-  jogkövető magatartással nincs jövedelmezősége. Áfaterhünk, adóink a legmagasabbak közé tartoznak Európában azért, hogy a megváltó beruházók támogatását megfinanszírozzuk és kifizessük helyettük mérhetetlen adókedvezményeiket. Mi meg közben versenyezzünk velük!

- Senkit nem érdekelt, hogy a magyar kis és közepes vállalkozás csak mérhetetlen kamatterhek felvételével tudott létrejönni és kiszipolyozva kapaszkodik mind a mai napig!
- Senkit nem érdekelt, hogy a hazai gazdaság csak úgy működhetett, hogy minimálbért fizettek papíron az embereknek így kikerülve a magas bérközterheket.
- Senkit nem érdekelt, hogy azért nem adtak, adnak számlát sok helyen, mert így áfa befizetést takarítottak meg az életbenmaradásért! /épp aktuális!/
- Senkit nem érdekelt, hogy az emberek döntően becsületesen akartak végre megélni saját vállalkozásukban, de nem tudtak a mérhetetlen terheik miatt és ezért állandó fenyegettetésben élnek!
- Senkit nem érdekel, hogy ugyanaz az étel furcsa módon egyre hosszabb ideig fő meg! Hogy a kigazdálkodhatatlan kőzműemelések - értelmezhetetlen extraprofitos számláikkal – minden létszámleépítés és költségcsökkentési igyekezet ellenére is csődbejuttatják vendéglőseinket -de a lakosságot is - mivel áraikban ilyen költségemelkedést érvényesíteni nem tudnak,!!
Vajon az új alkotmányunk tartalmazni fogja e pl: azt amiről, már 1439-ben törvény rendelkezik: „A Szent Koronáé a stratégiai fontosságú iparágak vagyona is,melyet a királynak nincs joga elidegeníteni vagy elzálogosítani.”
- Senkit nem érdekel, hogy a sok kisvállalkozó a kizsákmányoló munkabérek miatt hiányzó vásárlóerő következtében nem tudja áraiban érvényesíteni költségeit!
Ezek után csodálkozva hallom, amikor vezetőink folyamatosan örömmel közlik, hogy ilyen meg ilyen munkahelyteremtő beruházások jönnek országunkba. Azt azonban elfelejtik megkövetelni jótevőinktől, mivel mi is az Unióban vagyunk ezért ugyanolyan munkabért kellene adni mint ott! Ha ugyanezt a támogatást közpénzünkből a hazai vállalkozóknak adták volna eddig is amit a befektetők kaptak, már rég virágzó gazdaságban élnénk!

Egyszerűen nem értjük, vajon miért vagyunk megint ellenzékben a „jobboldali szakmai véleményünkkel” minden igyekezetünk ellenére!

   Húsz év tapasztalata alapján arra gyanakszunk, hogy azért nem lehet a hazai turizmus marketingjét, a magyar arculatot, a magyar márkát létrehozni, mert ez egy sikeres jelenlétet teremt országunknak a világ felé. Vagy szakértő irányítással megerősíteni a hazai vendéglátást, gasztronómiát, mert akkor megerősítjük a hazai gazdát is, aki így megél földjéből és nem akarja eladni azt. Akkor pedig megnehezül a gyarmatosítás, mert a világ számára egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy jé, még mindig van itt egy Magyarország,  aki élni akar és tudna is, ha hagynák és végre választott vezetőink megértenék - vagy nagyon is értik- hogy a hazaszerető szakértelmet  semmi nem helyettesíti!

Megjegyzés küldése

A betegségek fő okai:

1. A vakcinák (károk az agyban és az immunrendszerben)
2. Állat-alapú étrend
3. Mesterséges édesítőszerek (aszpartám, Splenda, stb.)
4. Ízfokozók (például MSG).
5. Transzzsírok vagy (részben) hidrogénezett olajok.

Egyéb egészségügyi veszélyek:
- Fogászati amalgám (50%-os higanytartalom)
- Fluorid (fogkrémben, ivóvízben)
- Alumínium (a vakcinák, a dezodorok, konyhai felszerelés)
- Nátrium-lauril-szulfát (fogkrém, sampon)
- A fényvédő krémek (alumínium tartalom)
- Biszfenol A vagy BPA (műanyag flakon stb.)
- Szója, vagy szója termékek (tej, liszt, tofu, stb.)
- Cukor (elnyomja az immunrendszert)
- Repce Olaj (számos étterem használja)
- Koleszterin-csökkentő gyógyszerek (sztatinok)
- Magas fruktóz kukorica szirup
- Genetikailag módosított (GMO) élelmiszerek
- Számos élelmiszer-adalékanyagok (E-számok)
- Pszichotróp (SSRI) gyógyszerek
- Stimulant (ADHD) gyógyszerek
- Ftalátok (puha műanyag)
- Mobil és vezeték nélküli telefonok
- Szintetikus légfrissítők
- Teflon (konyhai felszerelésben)
- Mammográfiai vizsgálat
- WiFi sugárzás
- Mikrohullámú sütő
- Növényvédő szerek

Ezeket az információkat az orvosok általában figyelmen kívül hagyják, arra vannak képezve, hogy a tünetek "kezelésére" drága gyógyszert ajánljanak, ami sok mellékhatás okozója.

LA Events:

Project Camelot interjúja: Jane Burgermeister